BG EN GR

Новини

ЗЕЛЕНАТА ЛОГИСТИКА ТЪРСИ ДОКАЗАТЕЛСТВА


ЗЕЛЕНАТА ЛОГИСТИКА ТЪРСИ ДОКАЗАТЕЛСТВА

Логистичните компании инвестираха много средства и усилия, за да подобрят операциите си и да накарат клиентите и правителствата да погледнат на тях като на отговорни членове на обществото. Въпреки това индустрията ще трябва да извърви дълъг път, преди наистина да намали влиянието си върху околната среда.

Усилията за намаляване на вредните газове и емисии, които логистичният сектор изхвърля в атмосферата, никога преди не са били от такова голямо значение. В крайна сметка, когато се говори за вредни емисии, първата индустрия, която попада под ударите на критиците, е логистичната. Камионите и вановете, които кръстосват улиците на малки и големи градове, са ясно различими и стават лесна мишена. Имайки предвид, че традиционно браншът се възприема като онази част от веригата на доставки, която не носи голяма стойност за клиента и само харчи пари, логистиката трябва отново да докаже, че играе много по-важна роля в световната икономика.

Много държави по света вече въведоха ограничения за движението на камиони и ванове, а други разпоредби ще влязат в сила в близките 2 – 3 години. Това накара компаниите да се насочат към иновативни методи за изпълнение на поръчките, които да спазят новите правила, без да нарушат модела за бърза и безплатна доставка. Сред методите, които променят пазара, са електрически камиони и ванове, доставки с дронове или други автономни средства и все по-често доставки с колелета из малките градски улички.

Други промени, които секторът подема, са използването на рециклируеми опаковки, „прегръщането“ на интермодалния транспорт, промени в интралогистичните операции в склада, а също и контрол на размера на опаковките.

Какво още променя във веригата на доставки зелената логистика – в бр. 10 на сп. ЛОГИСТИКА.