BG EN GR

Интермодален транспорт

ИНТЕРМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ
Нашите интермодални и мултимодални решения предоставят максимална сигурност, оптимални транзитни времена и икономичност за Вашата верига на доставки. С помощта на този вид транспорт се оптимизира процеса на транспортиране според всички критерии – сигурност, бързина, разход, обслужване, екологичност.