BG EN GR

Складиране

СКЛАДИРАНЕ
  • Договорна логистика – СТМ Груп може да поеме изцяло логистиката Ви, като създаде система/процес на складиране, която отговаря специално на Вашите изисквания и тези на Вашите клиенти.
  • Комисиониране. Доставка на каквото количество от Вашите складови наличности пожелаете до всяко място.
  • Палетизиране и разпалетизиране. Нашите опитни складови служители гарантират максимална сигурност за Вашите стоки при палетизиране / разпалетизиране.
  • Етикетиране. Обозначаване на Вашите стоки за улеснено разпознаване при транспорт, складиране и продажба.
  • Опаковане и пакетиране. Опаковане на Вашите стоки за максимална сигурност по време на транспорт.
  • Управление на поръчките. Нашата модерна система за управление на поръчките ще Ви позволи лесно и ефективно да се разпореждате с Вашите стоки в склада на СТМ Груп.Грантираме капацитет в сух термоизолиран склад; хладилна складова база и митнически склад.