BG EN GR

Карго застраховане

КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕ
Карго застраховката е застраховка на товари по време на превоза им, независимо от начина на транспортиране или превозното средство. Карго застраховките се предлагат с различни покрития и съответно различна степен на застраховане. Стоки за близо 10 милиарда евро се губят или похабяват годишно. Нашите застрахователни услуги ще елиминират финансовия риск от физическа загуба или повреда на Вашето карго.