BG EN GR

Nea

ЕКИПЪТ СЪЗДАВА БИЗНЕС МОДЕЛИТЕ

ЕС ТИ ЕМ ГРУП Е НАЙ-МЛАДАТА ФИРМА НА СПЕДИТОРСКИЯ ПАЗАР, НО ХОРАТА В НЕЯ СА ОПИТНИ И АМБИЦИОЗНИ

Екипът създава бизнес моделите
Ирина Великова трупа управленски опит предимно в банковия сектор. Заемала е отговорни позиции с административни и търговски функции в две от най-големите лизингови дружества в България.

В края на 2016 г. Ес Ти Ем Груп отбеляза първата си година оперативна дейност. Създател, собственик и управител на фирмата е Ирина Великова. Изненадващото в случая е, че тя трупа професионален опит във финансовата сфера, но е силно впечатлена от динамиката и възможностите за нови модели в логистичния бранш.

В края на 2016 г. Ес Ти Ем Груп отбеляза първата си година оперативна дейност. Създател, собственик и управител на фирмата е Ирина Великова. Изненадващото в случая е, че тя трупа професионален опит във финансовата сфера, но е силно впечатлена от динамиката и възможностите за нови модели в логистичния бранш.

Ирина Великова допуска, че желанието й да навлезе в нови бизнес територии може би изглежда странно в очите на някои хора. Силно вярва, че има какво по-различно да предложи на клиентите и го доказва, защото от контактите й с компании, ползващи логистични услуги, стига до извода, че често на товародателите се предлагат услуги, които реално се извършват от няколко подизпълнители, което изкривява информацията или води до липса на такава по дългата верига на препредаване.
Проектът й започва с намирането на съмишленици, които са готови да инвестират знанията и усилията си в него. Казва, че силният й мотив да създаде и развие свой проект идва от желанието да докаже и развие бизнес модел, в който вярва. Фактът, че компанията е 100% нейна собственост, й дава свободата да взема по-смели решения, без да се опасява, че ще бъде спряна от хора „над нея“. Първият оперативен месец на Ес Ти Ем Груп е през октомври 2015 г.

Открита работна обстановка
Един от първите успехи на Великова е привличането на професионалисти с голям опит и много контакти в бранша. „Целият ми екип е амбициозен – казва управителката. – Стартирането на нов проект на пазар, където вече има изключително силна конкуренция, която ние приемаме за здравословна, не е лека задача и би могла да бъде непосилна, ако не разчитам на служители с респектиращ опит и репутация.“
Тя обаче държи един скрит коз в ръкава си – превръщането на служителите в съмишленици. В момента ръководи 20 души и им предлага по-различна работна обстановка. Малкият екип позволява мениджърът да има пряк контакт с всички свои служители. Така може бързо да реагира, ако настъпи турбулентна ситуация. Великова е отворена към мнението и предложенията на колегите си и не иска те да се страхуват от нея само защото им е началник. Тя е техен лидер. Разбира, че логистиката се е променила много през годините и доста методи на организация вече не са приложими. Затова не иска да се връща назад във времето и да търси чужди модели, а се е концентрирала върху откриването на най-добрия начин да даде добавена стойност не само на собствената си компания, но и на клиентите. Основното правило е – независимо колко конкурентна услуга се представя най-важният принцип на доставка си остава стоката да стигне до крайната дестинация бързо и в добро качество.

Проактивен подход
Екипът на фирмата се съсредоточава върху сухопътния превоз на стоки, специализирайки се само в една област. Великова вярва, че концентрирането на усилията в определен дял на транспортно-логистичната дейност предоставя по-качествено обслужване. Товарите се насочват към различни дестинации в цяла Европа.
„На пазара все повече се налагат групажни експресни превози, което показва, че веригата на доставки  е променила модела си. Затова е изключително важно товародателите да си партнират с фирми, които са специализирани в подобен транспорт – директен сухопътен, без претоварвания. Той намалява риска от проблеми в доставките и дава по-голяма добавена стойност на клиентите. Няма значение колко конкурентен продукт имаш, ако не го доставиш навреме, в правилните количества и в перфектно състояние, губиш!“, коментира Ирина Великова.
Клиенти на Ес Ти Ем Груп са предимно фабрики, които изнасят голям дял от продукцията си за Европа. Изнасят се продукти от секторите на машиностроенето, леката индустрия, стоки за бита, козметика. Управителката на фирмата обяснява, че голяма част от партньорите, с които работят, искат да разширят производствените си мощности у нас. Има и интерес към отварянето на напълно нови фабрики. Немалък дял от клиентите на компанията развиват дейността си в сферата на търговията, внасяйки продукти от цяла Европа.
Като всяка млада компания, която сега изгражда портфолиото си, търговският екип е проактивен в намирането на бизнес партньори. Фактът, че са професионалисти с контакти в различни браншове, помага много, но те не разчитат само на това и се впускат в завладяването на нови територии. Първата година е базирана на принципа „проба-грешка” и не липсват трудности, но според Великова правилното решение винаги е въпрос на добра комуникация. Това е едно от най-важните правила, които следва в контактите си с клиенти. При възникването на проблем служителите на спедиторската компания не крият това от клиентите. Те предлагат бързо и адекватно решение на казуса.
„Ако кажеш на клиента истината, той ще има възможност да отреагира и да предвиди промени в производствения план, както и да информира своите клиенти. Информацията е съществена част от качеството на услугата, която предлагаме“, обяснява Великова. В момента компанията извършва 100% спедиторски услуги, не е изключено в бъдеще да наеме и склад, ако развитието на дружеството го изисква.

Стажантска програма
Ес Ти Ем Груп стартира и своя стажантска програма. Основополагащ е принципът да обучат новите си колеги максимално бързо, за да започнат работа. Някои от тях са наясно, че искат да се развиват в сферата на спедицията, а други едва сега научават спецификите на бизнеса. За всички Великова казва, че имат желание да се научат възможно най-бързо. Насочила е усилията си към създаването на компетентен екип, който да може да отговаря професионално на клиентските запитвания. Държи служителите й да могат да отговорят на всеки въпрос на бизнес партньорите. Това е и причината, докато тече обучителният период, стажантите да нямат пряк досег с клиентите, за да не сгрешат и да ги подведат. „Нашата работа е изцяло насочена към клиента и неговите непрекъснато променящи се потребности“, обяснява Великова и допълва, че не би направила компромис с предлаганите услуги. За кратката си история екипът на компанията успява да изгради високо ниво на доверие сред товародателите и това го мотивира да бъде още по-амбициозен и всеотдаен в заявките си за следващите години.